O Firmie


Firma rozpoczęła działalność w roku 1992 pod nazwą „Usługi Transportowe Artur Ćwik".
Początkowo zajmowała się głównie transportem i budową dróg.
W tym okresie realizowała inwestycje w gminach: Obryte, Rząśnik, Wyszków, Dłudosiodło.
W 1998 roku wraz ze zmianą nazwy na „PPHiU Art-Trans” zmienił i rozszerzył się również profil działalności, firma uzyskała koncesję na wydobycie kruszyw i została otwarta kopalnia kruszyw naturalnych „Łubienica V”.
Lata 1999-2000 to stały rozwój parku maszynowego, powiększenie terenu kopalni.
W 2002 roku firma kupiła linię do przerobu kruszyw w skład której min. weszły: kruszarka, sortownia, przenośniki taśmowe, odwadniacz.

Uruchomienie tej linii rozszerzyło ofertę o kruszywa sortowane.
Dwa lata później zakupiona została również kruszarka stożkowa do produkcji kruszyw łamanych a w 2005 park maszynowy powiększył się o dwie ładowarki firmy Liebher.
W 2007 miała miejsce dalsza rozbudowa zakładu – między innymi modenizacja sortowni i budowa własnej linii energetycznej.
2008 to przede wszystkim zakup wozidła marki Volvo a 2010 dwóch nowych ładowarek Liebher 5662plus2.

W niedalekiej przyszłości planowane jest zwiększenie asortymentu i polepszenie jakości kruszyw.
Art-Trans współpracuje z wieloma firmami budowlanymi.
Działamy w województwie mazowieckim, a w przyszłości firma rozszerzy działalność na woj. podlaskie.